Fuerteventura

Inserció Socio Laboral

El Teu futur el tries tu

El programa d’Inserció Sociolaboral situat a l’illa de Fuerteventura consisteix en la creació d’una plataforma de formació i orientació laboral adreçada al col·lectiu de persones amb discapacitat, en col·laboració amb empreses del territori. Les causes per les quals hem decidit realitzar la intervenció en el territori són les següents:
 1. Precarietat laboral de les persones amb discapacitat en el territori. El projecte té com a objectiu la millora de la situació sociolaboral de les persones amb discapacitat.
 2. Identificació de persones en situació d’atur amb interès per treballar, tot i les dificultats en el transport del domicili al lloc de treball.
 3. Necessitat de cooperació amb el teixit empresarial de la zona, que sovint no disposa d’informació sobre la discapacitat i les seves possibilitats d’ocupació.
 4. Identificació de persones qualificades amb discapacitat que ostenten capacitats per fer un treball.
 5. Identificació d’absència o manca de competència pel que fa a les habilitats personals / professionals, laborals i socials de les persones amb discapacitat.

NECESSITATS

Les necessitats de les persones a les quals va dirigit el projecte són:

Adquisició de reforç de competències

Cerca d'estabilitat econòmica

Major conscienciació per part de la persona amb discapacitat de conèixer les seves competències reals

Assegurar un acompanyament en el procés d'inserció laboral

ACTUACIONS

Calendari actuacions 2021 - 2022

1. ACOLLIDA I AVALUACIÓ INICIAL DE L'OCUPACIÓ, DIAGNÒSTIC I ENTREVISTES:
 • Identificació del col·lectiu, valorant no només la discapacitat, sinó si tenen formació, tipus de formació, si es troben en una situació d’atur conjuntural o de canvi, o que simplement són joves i han d’accedir encara a la primera ocupació.

 • Aquesta primera actuació anirà acompanyada d’una valoració dels factors actitudinals, factors formatius, factors socioeconòmics i el transport (recordem que fem la intervenció en una illa on no hi ha transport regular d’ús públic). A tot això, cal afegir altres factors claus per obtenir l’èxit: manca d’autoconcepte dels beneficiaris i l’entorn poc favorable on han crescut, que pot haver minat les seves capacitats.
2. ITINERARI INDIVIDUALITZAT D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL:
 1. Participació en itineraris formatius, programes de formació d’ocupació, habilitats d’entrevista.
3. INCORPORACIÓ AL MERCAT LABORAL:
 1. Identificació de les empreses sensibles per acollir participants.
 2. Formació paral·lela a empreses i creació de les línies d’acompanyament.
 3. Creació dels perfils necessaris.

EL PROJECTE

DESCRIPCIÓ I DETALL DE LES ACTIVITATS PREVISTES

El projecte és un programa de formació que pretén acollir el col·lectiu de persones amb discapacitat per a orientar-los, guiar-los i inserir-los en el mercat laboral, de la mà d’empreses de la zona. Per tant, cal alinear aquestes persones amb les necessitats del teixit empresarial de Canàries, amb característiques pròpies a cada illa.

A Fuerteventura és difícil generar economies d’escala i les empreses tendeixen a ser de petita dimensió. No obstant això, el clima ha afavorit el desenvolupament de sectors com el terciari (turisme), agrícola (cultius de caràcter subtropical) i pesquer. Un altre factor cultural és la manca de cohesió social: l’associacionisme es limita, actuant en benefici de les iniciatives empresarials estrangeres. Observem diferents enfocaments per inserir a les persones. A les grans empreses, la formació serà per sectors de treball; en el cas de la mitjana i petita empresa i emprenedors, serà directament al nucli poblacional.

L’entitat Play and Train porta involucrada en l’orientació laboral de persones amb discapacitat des de la seva creació l’any 2008. Les persones s’inicien com a usuaris i moltes finalitzen treballant en la mateixa o en altres entitats similars, guiades cap a l’educació més adequada per a les possibles sortides professionals. L’educació esportiva dels nostres programes permet créixer en habilitat personal i social, serveix de base per a una millor orientació i inclusió laboral.

FORMACIÓ PER A LA MILLORA DE L'OCUPACIÓ, INCLOENT-HI NOVES OPORTUNITATS EDUCATIVES

Plans de treball personalitzats, mitjançant accions d’orientació, intermediació i formació, per a persones en procés d’inclusió social i laboral, contemplant la implicació i la participació de les persones destinatàries. Professionals i / o voluntariat, Joves en risc d’exclusió social, Familiars, Persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial o trastorns del neurodesenvolupament.

Joves (16 – 35 anys), Adults (36-65 anys)

ÀMBITS DE MILLORA

Salut

Autoestima

Millora de les relacions socials

Millora de l'autonomia

Inclusió

Transmissió de valors