OCUPACIÓ INCLUSIVA

FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES BÀSICAS PER A L'OCUPACIÓ​

EL ProJECTE

El projecte consisteix a crear una plataforma de formació i orientació laboral al col·lectiu de persones amb discapacitat de l’Illa de Fuerteventura, seguint els següents criteris:

1. Donada l’absoluta precarietat laboral de les persones amb discapacitat, ens marquem com a objectiu la millora de la situació sociolaboral d’aquestes persones.

2. Malgrat les dificultats de transport públic, ens trobem amb un gran col·lectiu de persones amb discapacitat amb interès per a trobar una ocupació.

3. Fomentem la cooperació amb el teixit empresarial, que sovint no disposa d’informació sobre la discapacitat i les seves possibilitats d’ocupació.

4. Identifiquem el col·lectiu de persones amb capacitats diferents, qualificades per determinades ocupacions.

5. Aportem les Competències Bàsiques per a l’Ocupació, transmetent habilitats personals i professionals, laborals i socials a les persones amb discapacitat amb interès per entrar en el mercat laboral.

ACTIVITATS

Presentació i difusió en entitats públiques i en el teixit empresarial. Després de la identificació del col·lectiu i les seves necessitats, es realitza un procés de difusió a diferents organismes públics i empreses de la zona.

Tallers grupals:

 • Realització d’activitats pràctiques per a l’ocupació.
 • Visites a empreses i descripció de llocs de treball.
 • Sessions i tallers grupals per a treballar competències transversals i necessàries per mantenir una ocupació.
 • Realització d’itineraris grupals en jornades de voluntariat.
 • Treball en la millora de l’autoconcepte respecte a la valia en l’entorn laboral.
 • Detecció de carències i resolució de problemes en el treball en equip.

Tallers individuals:

 • Activitats d’informació i orientació.
 • Activitats formatives en competències per a persones destinatàries
 • Activitats de suport educatiu.
 • Activitats d’educació en les relacions interpersonals.
 • Activitats d’acollida, definició i gestió del pla de treball individual.
 • Activitats de capacitació en competències transversals: resolució de
  conflictes, habilitats socials, gestió emocional, etc.
 • Activitats d’acompanyament en el lloc de treball.
 • Activitats de pràctiques a l’empresa.

COL·LABORACIONS

Per a la posada en marxa d’aquest projecte des d’una perspectiva constructivista  i emprenedora amb la col·laboració d’entitats i organització tals com:

I seguim creant aliances que ens permetin avançar i crear sinergies. 

Centre Especial d'ocupació

La inserció sociolaboral dels nostres candidats a l’ocupació és l’objectiu últim de cada una de les nostres accions, així com del Centre Especial d’Ocupació creat amb el suport del Cabildo de Fuerteventuraque resulta una eina imprescindible per aconseguir-ho.

Aquest Centre Especial d’Ocupació (C.E.E.) té característiques diferenciadores:

 • Iniciativa social: és un C.E.E. d’Iniciativa Social, “promoguts i participats en més d’un 50%, directe o indirectament”, per entitats sense ànim de lucre. 
 • Creiem en l’esport com a eina d’inclusió social, utilitzant el joc, la diversió i l’esforç. A través de l’ocupació, continuarem incloent i formant als nostres joves per poder col·laborar i treballar amb la nostra entitat Play and Train, promovent hàbits de vida saludable i oferint-los una resposta sociolaboral ajustada a les seves necessitats a través de l’esport inclusiu.
 • El nostre programa està destinat a formar de manera individual i constant a la persona amb discapacitat durant el procés de contractació, a través de sessions de formació individual, tallers grupals i acompanyament real en el lloc de treball.
 • Model d’Intervenció i Acompanyament en el procés d’inserció laboral i contractació de persones amb diversitat funcional.
 • Apostem pel desenvolupament i promoció de diferents perfils professionals adaptats a les tasques, competències i horaris, segons les capacitats de cada persona, les seves necessitats i la seva situació social.
 • El programa compte amb una Avaluació Competencial, psicològica i  actitudinal continua, des de l’inici de la formació i durant el procés de contractació, que es realitza amb personal especialitzat. Amb una metodologia sistemàtica, es faran avaluacions a través d’entrevistes amb els agents involucrats, observació directa en supòsits pràctics, avaluació continua de les tasques i funcions de cada persona, bateries de proves estandarditzades i test de personalitat.