PLAY AND EDUCATION

El programa Play and Education té com a objectiu el desenvolupament de projectes per impulsar el canvi d’actitud de la societat cap a la inclusió normalitzada. A través de conferències, programes escolars i programes de formació es vol conscienciar i sensibilitzar la població.

educar en la diversitat per avançar cap a la normalizació

PROGRAMA ERAMUS+

Des de la seva creació, Play and Train ha participat de manera activa en diferents projectes finançats pel programa Erasmus + Esport. El programa promou la creació i el desenvolupament de xarxes europees, el que aporta oportunitats de cooperació entre les parts interessades, l’intercanvi i la transferència de coneixements i competències en diferents entorns relacionats amb l’esport i l’activitat física.

ERAMUS+ SPORT

STEADY - Sport as a Tool for Empowerment of (Dis)Abled & Displaced Youth

El Projecte STEADY té una durada de tres anys, del 2019 al 2021, i està finançat pel Programa Erasmus + Sport de la Comissió Europea. Està compost pel Comitè Paralímpic Helénic, líder del projecte, la Fundació Agitos, Activamente, el Centre Social de Soutelo, Equal Society, Footura, el Comitè Paralímpic de Serbia, el Institut de Viena pel Desenvolupament i la Cooperació i Play and Train.

La visió del projecte STEADY és augmentar la participació esportiva dels joves desplaçats amb discapacitat (DYD) mitjançant la promoció del voluntariat i la igualtat d’accés dels migrants i minories a l’esport organitzat i de base.

El projecte se centra a canviar el paradigma, portant migrants i refugiats amb discapacitat dels marges a convertir-se en membres integrals de la comunitat esportiva. En aquest sentit, el projecte promou el voluntariat en l’esport, juntament amb la inclusió social, la igualtat d’oportunitats i la conscienciació de la importància de l’activitat física beneficiosa per a la salut, mitjançant una major participació i igualtat d’accés a l’esport per a tothom. Es volen abordar les amenaces transfrontereres a la integritat de l’esport, en aquest cas, violència i tota mena d’intolerància i discriminació.

Descarregar el Manual.

BENEFITS OF OUTDOOR SPORTS FOR SOCIETY (BOSS)

Un programa liderat per diverses Universitats Europees que van desenvolupar un conjunt d’eines que proporcionen una guia per a qualsevol persona que estigui desenvolupant o administrant esports a l’aire lliure per mostrar l’impacte del seu projecte o programa. El kit d’eines proporciona un marc perquè pugui seguir un procés per etapes. Play and Train va ser una de les entitats seleccionades per a l’estadi 4 del Projecte.

Enllaç al toolkit: https://outdoorsportsbenefits.eu/toolkit/

WE BIKE TOGETHER

We Bike Together – Training and trail mapping in Europe, és un projecte cofinançat per la Comissió Europea dins del programa Erasmus + Soprt. El projecte va ser liderat per l’entitat italiana  Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi Rinaldi i en què van participar la Cámera Municipal de Águeda, la National Sports Academy de Bulgaria i Play and Train.

We Bike Together té com a objectiu promoure l’esport per a tothom, amb especial referència a la discapacitat visual, física i sensorial i l’ús de diferents tipus de bicicletes (incloses handbikes i tàndems). Amb aquest projecte, tenim la intenció de facilitar la pràctica d’esports en el camp del ciclisme off-road, involucrant a persones discapacitades juntament amb persones sense discapacitat.

Amb aquest objectiu es van desenvolupar en els països de les quatre entitats participants rutes de ciclisme off-road adaptades a persones amb una discapacitat. Totes aquestes rutes, així com un manual de bones pràctiques i per a la creació de futurs itineraris, es van recopilar i publicar al web del projecte:
webiketogether.eu/es.

NEIGE POUR TOUS AVEC B.A.S.S. ET TROTTI-SKI

El projecte Neu per a tots amb BASS i Trotti-ski, promogut pel programa Erasmus + Sport, tenia com a objectiu promoure una nova metodologia d’aprenentatge d’esquí i surf de neu a través de dos nous sistemes d’ajuda. D’una banda el Trotti-ski, un sistema per a l’esquí adaptat orientat a persones que poden posar-se drets, i per l’altre el BASS, enfocat a l’snowboard.

En la primera fase del projecte les dues entitats líders, Antenne Handicap de Francia y  École Du Sport de Italia, van presentar a la resta dels participants de França, Espanya i Bulgària els dos nous sistemes i els seus beneficis.

Després de la primera trobada a Courmayeur, es va crear un manual d’ús com a guia per a totes aquelles persones que vulguin aprendre a fer servir les ajudes, i es va realitzar una sessió de formació als instructors de les diferents entitats participants.

Dos hombres usando el sistema BASS en una estación de esquí
Dos hombres de pie esquiando, uno de ellos encima del Troriski mientras tres mujeres detrás también esquiando los observan.

ADAPTIVE SURFING CAMPS FOR PEOPLE WITH AN IMPAIRMENT

El projecte Adaptive Surfing Camps for People with and Impairment & First European Adaptive Surfing Seminar, liderat per  Play and Train, tenia com a objectiu marcar les bases del surf adaptat a Europa i esdevenir un referent d’aquest esport en expansió.

Al llarg del projecte cofinançat pel programa Erasums + Sport i en què van participar l’entitat portuguesa Surf Club Viana i l’organizació italiana Happy Wheels, es van realitzar tres campaments de surf en els tres països participants perquè persones amb discapacitat visual, sensorial , intel·lectual, amb paràlisi cerebral, autisme o malalties rares gaudissin del surf i del mar sense barreres.

El projecte va culminar amb el primer seminari de surf adaptat que va tenir lloc a l’illa de Fuerteventura amb l’objectiu de veure algun dia el surf al capdamunt de l’esport paralímpic. La trobada, organitzada per l’associació Play and Train, va ser la primera d’aquestes característiques i va comptar amb la presència de surfistes paralímpics de renom a nivell internacional, alts càrrecs del Comitè Paralímpic Internacional, experts mèdics en classificacions esportives paralímpiques i responsables de la Federació de surf Internacional.

Els continguts d’aquest primer Seminari Europeu de Surf Adaptat van ser diversos i van abastar múltiples aspectes de la pràctica esportiva: des de xerrades sobre les mesures antidopatge a informació sobre els materials necessaris per gaudir del surf en funció del tipus de discapacitat de cada esportista. A més, representants de la Federació Internacional de Surf van exposar en quin punt es troba el surf adaptat a escala mundial i els passos que s’han de donar per continuar estenent i facilitant aquest esport.

Dos hombres y una mujer de pie delante de una pantalla haciendo una conferencia

YOUTH IN ACTION

EUROPEAN PARA SNOW SPORT YOUTH CIRCUIT

Aquest programa realitzat entre els anys 2012 i 2014 va tenir la participació Comitè Paralímpic Internacional (IPC), el Comitè Paralímpic Europeu, Freewhite Ski Team, els comitès paralímpics d’Eslovènia i Alemanya, i Play and Train. 

Els nens i joves amb discapacitat sovint no tenen accés a esports o competicions. Fins a aquell moment no existien competicions d’esports de neu per aquesta franja d’edat. El Circuit Europeu Juvenil d’Esports Paralímpics de Neu va permetre al Moviment Paralímpic Europeu desenvolupar 1) un Circuit Juvenil Esportiu de Para-Neu en si mateix i 2) educació relacionada i sensibilització en general.

Aquest circuit proporciona una possibilitat sòlida no només de proporcionar esports de neu i programes educatius, sinó també per fer créixer una futura generació d’esportistes d’esports de neu paralímpics i una generació de joves amb qualsevol classe de discapacitat per practicar esports de neu a nivell competitiu .

A més de l’impacte directe de l’organització de tallers educatius i sessions de formació en cinc estats membres de la UE, i el potencial de joves esportistes, aficionats i espectadors que hi participen, a un nivell superior, el projecte tenia l’objectiu de crear programes esportius en països de la UE menys desenvolupats per conscienciar sobre els esports de neu per a persones amb discapacitat així com l’educació i formació de joves a través de l’esport per millorar la seva mobilitat a Europa, enfortir la seva autopercepció i brindar el suport adequat a través de l’elit a llarg termini.

Youth empowerment through sport for youngsters with a disability a sustainable partner initiative with youth sport workshops in East Africa and Europe

Programa realitzat en partenariat amb el Comitè Paralímpic Internacional (IPC) entre el 2011 i el 2013. Una part es va desenvolupar a Kigali (Rwanda) i una altra a la Molina (Espanya) amb la participació de països com Congo, Burundi, Kenya, Uganda. També va comptar amb la participació dels comitès Paralímpics d’Àsia, Macedònia, Aserbajan, Tuberkistjan i Sèrbia, així com de la ja desapareguda organització holandesa Playable.

Descarregar el Toolkit.

PROGRAMA de deporte para el desarrollo y la paz (UNOSDP)

Esport per al desenvolupament i la pau va posar en un programa de lideratge juvenil destinat a donar poder als joves de zones desfavorides. Com a part d’aquest Programa de Lideratge Juvenil, l’Oficina de les Nacions Unides sobre l’Esport per al Desenvolupament i la Pau (UNOSDP). El projecte acollia 30 joves de països en desenvolupament de l’Àfrica Subsahariana, Orient Mitjà, Amèrica Central i de Sud i Àsia en cada un dels campaments. Els parteners de la UNOSDP eren entitats com Right to Play, el Comitè Paralímpic Internacional (IPC), FIB o FIFA entre d’altres. Play and Train era el partner que va triar l’IPC com a representant de l’esport per a persones amb una discapacitat.

OBJECTIUS

L’objectiu era fer servir l’esport i el joc en els campaments ajudant els joves a inspirar i invocar el canvi en les seves comunitats. Al llarg del campament, els joves rebien habilitats i experiències pràctiques de lideratge per avançar en el desenvolupament. Quan els joves tornaven a les seves comunitats, començaven a desenvolupar, implementar i avaluar els seus propis programes d’esport per al desenvolupament i la pau per abordar una necessitat o àrea de desenvolupament específiques. Per ajudar els joves a promoure el canvi en les seves comunitats, el campament ajudava als joves a:

  • reflexionar sobre la seva pròpia perspectiva i enfocaments del desenvolupament
  • explorar diferents estratègies d’ús de l’esport com una eina per inspirar canvis en una varietat d’àrees de desenvolupament (abordant principalment els ODM)
  • identificar i resoldre problemes per implementar programes d’esport per al desenvolupament i la pau en les seves comunitats
  • compartir estratègies, enfocaments i millors pràctiques en l’esport per al desenvolupament i la pau
  • aprendre a defensar l’esport per al desenvolupament i la pau
  • desenvolupar un pla d’acció per desenvolupar, implementar i avaluar programes d’esport per al desenvolupament i la pau.

METODOLOGIA

Usant tècniques de facilitació participativa, el campament afavoria un enfocament experimental de l’aprenentatge. Aquesta metodologia brindava als joves l’oportunitat de reflexionar sobre la lliçó en qüestió, connectar el seu aprenentatge amb situacions de la vida real i aplicar els seus coneixements a les seves comunitats. Els joves no només eren participants actius en el seu propi desenvolupament, sinó que també donaven suport al creixement i desenvolupament dels joves d’altres països. A través de nombroses presentacions d’organitzacions associades, tasques de lideratge, activitats basades en el joc i discussions en grup, els joves també aprenien a maximitzar el poder transformador de l’esport i el joc.